دایرة المعارف صحابه پیامبر اعظم(ص)
73 بازدید
ناشر: شرکت چاپ و نشر بین الملل
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 7
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
بررسی شرح حال 300 نفر از صحابه پیامبر در این کتاب لحاظ شده است، در مقدمه این مجموعه لفظ صحابه با توجه به متون شیعی و روایی تعریف شده و شیوه نگارش آن به گونه ای است که افراد عادی جامعه نیز می توانند از آن بهره ببرند. همچنین این مجموعه به زبان فارسی اما در عین حال به زبان علمی نگاشته شده و در آن از مصادر و منابع شیعه و اهل سنت استفاده شده و صحابه پیامبر از نگاه شیعه به جهان اسلام معرفی شده است.